Medeni Hukuk

Boşanma, velayet ve mal paylaşımına ilişkin süreçlerin ve davalarının takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Mirastan doğan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık ve yardım hizmeti 

Miras davalarının takibi