Ticaret Hukuku

Ticari şirketlerin kuruluşu ve hisse devri, tasfiyesi işlerinin takibi ve sonuçlandırılması 

Ticari nitelikteki davaların takibi

Şirketlere ticaret hukuku alanında danışmanlık verilmesi