Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet haklarından kaynaklanan davaların takibi (hukuk ve ceza)

Marka haklarından ve markaya tecavüz hallerinden kaynaklanan davaların takibi (hukuk ve ceza)

Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

Marka ve patent haklarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

Marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine karşı ihtarname gönderilmesi

Marka ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilafların sulhen ve arabuluculuk yoluyla çözülmesinde hukuki destek verilmesi